Mavi Ördek, Kırmızı İnek, Pembe Yılan

Mavi Ördek, Kırmızı İnek, Pembe Yılan

Günümüz hızla değişen ve gelişen dünyasında gereksinim duyulan becerilerin başında gelen yaratıcı düşünme becerisi, bireyin karşılaştığı sorunlara etkin çözümler üretebilmesinde ve özgün düşüncelerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yaşamın ilk yıllarından itibaren, çocuklar kendilerini özgürce ifade etme eğiliminde olup; yeni fikirler ortaya çıkarmaktan ve yeni deneyimler edinmekten kaçınmazlar. Çocuğun gelişimiyle birlikte desteklendiğinde, yaratıcı düşünce biçiminin çocuğa kendini tanıma ve becerilerinin farkına varabilme, karşılaşılan problemlere farklı çözümler üretebilme, çok yönlü düşünme potansiyelini geliştirebilme, bireysel gelişimi destekleme, farklı olabilme ve farklı düşünmeyi deneyimleyebilme gibi pek çok yararı olduğu bilinmektedir. Böylesi bir gelişim sürecinde iyi eğitim uygulamaları, yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu atölye çalışmasında, erken çocukluk döneminde yaratıcı düşünme becerisi uygulama örnekleriyle katılımcıların tartışmasına sunulacaktır. Ayrıca, yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesinde etkili olan faktörler birçok örnek ile katılımcılarla paylaşılacaktır. Son olarak, yaratıcı düşünme becerisinin farklı öğrenme alanları üzerine olan etkileri tartışılacaktır.

 

Hedef: Eğitimciler, Kontenjan: 20, Süre: 90 dk, Ücret: 150 TL

 

Yrd. Doç. Dr. Serap Sevimli Çelik

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Serap Sevimli Çelik

Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde, yüksek lisansını yine aynı okulda, Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde yapmıştır. The Pennsylvania State Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Çelik, şu an Orta Doğru Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde akademisyenlik yapmaktadır.

İLETİŞİM

Türkiye Zeka Vakfı İktisadi İşletmesi Tic.Sicil No: 226687 Mersis No: 8582146661735686 V.D: Doğanbey V.N: 879 059 9798